Олекотяване на шасито

Теорията и практиката показва ,че намаляването (олекотяването) на масата на състезателния автомобил може да подобри динамиката и спирачните свойства на състезателния от 1-20% без да се правят други промени по двигател, трансмисия и ходова част.
Ако приемем, че конструктивната маса (тегло на автомобила + гориво и инструменти и водача му е 100%) то спокойно може да се олекоти до 40%!
За да се получи този ефект може да се направят следните мероприятия:

1. Олекотяване чрез замяна на елементи от каросерията със същите, но
изработени от леки материали

1.1. За този вид олекотяване може да се спомене за демонтиране и замяната им със следните елементи:
- демонтиране на тапицерията и постелката на пода на автомобила;
- демонтиране на седалките на пътниците;
- демонтиране на резервно колело, захващащите го елементи, инструменти на автомобила;
- замяна на чистачките (поставя се централно една и стои вертикално-по този начин се подобрява аеродинамиката и намалява масата с около 0,1%);
- замяна на декоративни елементи ( лайсни, емблеми, ключалки, антени, клаксон, фарове и др.)
- замяна на част от изпускателните тръби (поставя се мегафон с по-къса дъжина и по-малка маса , това намалява масата с около 2-3%);
- демонтиране на оригиналните педали и скоростен лост и поставяне на олекотени от алуминий с множество отвори;
- демонтиране на оригиналният резервоар и замяната му с пластмасов;
- замяна на стоманените джанти с изработени от леки лети сплави;
- изработване на капаци, врати и калници от пластмаса и стъклопластика:
- замяна на стъклата на вратите с такива от прозрачен плециглас (тук масата може да се намали до 15%);
- поставяне на странични огледала с по-малка маса и размери;
- поставяне на брони от пластмаса и стъклопластика;
- изработване на каросерия от алуминий, (олекотяване до 20%);

2. Олекотяване чрез демонтиране на елементи от каросерията

2.1. За този вид олекотяване може да се спомене за демонтиране на следните елементи:
- демонтиране на тапицерията и постелката на пода и вратите на автомобила;
- демонтиране на седалките на пътниците;
- демонтиране на резервно колело, захващащите го елементи, инструменти на автомобила;
- демонтиране на едната чистачка;
- демонтиране на декоративни елементи ( лайсни, емблеми, ключалки, антени, клаксон, фарове и др.)
- демонтиране на част от изпускателните тръби;
Отстраняването на изброените елементи от автомобила може да намали
масата на състезателния автомобил до 20%, което ще подобри динамиката на автомобила с около 10% .

3. Материали за изработка

Използват се следните материали:
- леки метали и сплави (Алуминий, Титан, Магнезий и техните сплави);
- Полимери (пластмаса);
- Стъклопластика;
- Гума;
- Плециглас;
- Карбон, Кевлар и Арамид;


Автор: Станимир Димитров